Polypdyr

Polypdyr er meget simple, flercellede dyr. De består af en stilk, som er tilhæftet underlaget, og en krans af fangarme, med en mund i midten. De lever af at fange små dyr, såsom dafnier, som de lammer med nældeceller.
Hydra set i mikroskopet. de formerer sig sommeren igennem ved knopskydning.
Grå ferskvandspolyp - Hydra vulgaris - findes ofte på åkander i smådamme.
 
 
Hydraen lammer sit bytte med nældeceller, der indeholder gift.
Nældeceller På hydra finder man også de små polyp-lus. Det er ciliater af slægten Tricodina, der rasper næring af polyppens overflade.
 
Nogle polypdyr er grønne. De har optaget grønalger af slægten Chlorella i deres muskelvæv, og de kan derved leve af lys. - Det er ikke samme algeart man finder i hydraer fra forskellige områder.
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet