Sivbukke (Bladbiller)

Sivbukke er bladbiller, selv om de kan minde om træbukke. De er tit meget almindelige ved søbredder, hvor de lever af frskellige planter. Disse sivbukke (Donacia sp.) er ofte flot kobberfarvede. De forskellige arter er svære at kende fra hinanden.

Nedenfor ses en bevoksning af Almindelig pindsvineknop efter sivbukkeangreb.

Sivbuk (Donacia sp.)
Enkelte sivbukke nøjes dog ikke med metalskæret, men fremviser et fantastisk farvespil. Her er det en Donacia aquatica.
 

En anden karakteristisk sivbuk er Åkandesivbukken (Donacia crassipes) med de kraftige lår. Den flyver fra åkandeblad til åkandeblad og sparker til sine rivaler. Den er dog sjælden.
 
Som larve lever sivbukken på planterødder under vandet. Den får ilt ved at stikke et sugerør ind i plantens luftvæv. Her er det dunhammerrødder.
 
Donacia crassipes dækvinger i stor forstørrelse.
     
  Når larven skal forpuppe sig, danner den en hård, gennemsigtig dykkerklokke omkring sig, som den fylder med luft fra planten. Herinde ligger den tørt og godt og forvandler sig til den færdige bille, som klækker om foråret.

Billedet ovenfor til venstre er en nydannet klokke med larve i. Det er taget i sensommeren.

Billedet ovenfor til højre er taget om foråret. Man kan se den færdige bille inden i.

Billen til venstre har netop forladt sit hylster.
 
     
Donacia versicolorea kan både være rød og grøn. Den ses ofte på svømmende vandaks.
Her udkæmper hannerne drabelige brydekampe. En lille film her.
Tofarvet sivbuk - Donacia bocolor - nedenfor har slet ikke kun to farver, men mange. Det er ikke den enkelte bille, der chancerer. Hver bille har sin farve. Denne bille kan kendes på at dækvingerne ser ud som om de har fået et tryk på midten.
Tilbage til bladbiller
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden