Ideer til lege i naturen

1. Naturdetektiver.

Børnene inddeles i hold, og hvert hold modtager en liste over ting, de skal finde i skoven. Efter f.eks. ½ time skal de være tilbage med så mange ting som muligt.
Det kan f.eks. være:

Noget fra et dyr.
Noget, der er spidst.
2 ting, der er spiselige for mennesker.
Noget, der lugter godt.
Noget, der er slimet.
Noget, der ikke hører til i skoven.
2 ting, som dyr har spist af.
Noget, der er gult.
4 forskellige blade.

Sværhedsgraden kan varieres efter børnenes alder.
Bagefter beundrer man hinandens fund og taler om tingene.

2. Hånden i posen.

Til denne leg skal bruges en uigennemsigtig pose. I posen anbringes en eller anden naturting: en knogle, et æble, en hjortetak, en svamp e.l.
Et barn skal nu stikke hånden i posen og beskrive for de andre, hvad han eller hun mærker. Og de andre skal prøve at gætte, hvad der er i posen.
Den, der gætter det, bliver den n
æste til at stikke hånden i posen.

 

 

 

 

3. Kimsleg.

Til denne leg bruges et par tørklæder.
Slå jer ned i skoven et sted med varierede omgivelser. Find så en række genstande. F.eks. blade, frugter, blomster, kogler, svampe o.l. og læg disse ting på det ene tørklæde. 
Giv så børnene ½ minut til at indprente sig genstandene, hvorefter det andet tørklæde lægges over.
Børnene får så 10 minutter til - hver især eller i grupper - at finde de samme ting i omgivelserne.

 

4. Hører ikke til.

Denne leg kræver lidt forberedelse.
Medbring på turen en række genstande, som ikke hører til i naturen: legetøj, køkkenredskaber, affald. Hvad som helst, som er menneskeskabt.
Anbring så genstandene på en veldefineret rute gennem skoven. 
Børnene går nu - en af gangen - ruten igennem, og tæller hvor mange ting, de kan få øje på.
Ved rutens slutning noteres op, hvilke ting, der er blevet set - og så går alle ruten igennem igen og samler tingene ind.

5. Peg på noget......

Lederen står i midten af børneflokken og siger: Når jeg tæller til tre skal alle pege på noget gult (eller spidst, glat, gråt, blødt, trævlet, levende, skarpt, grimt ......).
Eeeeeen, toooooooooooo ooooog trrrrre.

 

6. Gæt et træ.

Til denne leg bruges et tørklæde.
Find et sted i skoven, hvor der er mange forskellige træer på et lille område. Et af børnene får her tørklædet for øjnene, hvorefter han eller hun føres af en omvej hen til et træ. Dette træ må nu beføles på alle møder, hvorefter barnet - stadig med tørklæde for øjnene - føres tilbage til udgangspunktet.
Tørklædet tages nu af - og barnet skal nu finde sit træ.

 

 

7. Find det samme.

Børnene deles i to hold, der begge - indenfor et begrænset område - skal finde 5 genstande (blade, urter, svampe, frugter e.l.). Disse ting bliver lagt på et tæppe, hvorefter det andet hold skal prøve at finde de samme ting indenfor et angivet tidsrum (f.eks. 10 min.). 

8. Kastelege.

Forskellige kastelege kan laves af almindelige materialer i skoven. Hvert barn kan f.eks. finde to pinde, og holde en i hver hånd. Børnene stilles nu overfor hinanden to og to. En ny pind lægges oven på det ene barns pinde, og de to børn skal nu kaste og gribe denne pind med de pinde de har i hænderne.

Eller man kan lave et simpelt rindspil.

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden ihjerner.gif (1431 bytes) Tilbage til ideer Tilbage til legetøj