Kiselalger - Diatoméer

Kiselalger er hovedsageligt små bitte encellede alger, som er formet som små æsker, og som er usandsynligt almindelige på bunden af søer og vandløb og overgroende trådalger og andre planter.
 
Kiselalger er æskeformede, og de deler sig ved at låg og bund går fra hinanden og begge danner en ny bund.
De bevæger sig roligt afsted ved hjælp af slim, der trænger ud gennem huller i cellens kiselskelet, løber i en fordybning - en rafe - langs cellens midtlinje og løber ind igen gennem et hul i den modsatte ende.
Kiselæsken - fustulaen - er gennemsigtig, så man kan se kloroplasterne i cellen. De er brunlige. Indstiller man mikroskopet skarpt på overfladen, kan man se riller og andre ornamenter i kiselen.
Cellerne kan se meget forskellige ud, afhængigt af, om man ser dem ovenfra eller fra siden.

Når kiselalgecellen deler sig, danner hver æskehalvdel en ny del, som passer inden i den gamle. Det betyder at den ene nye celle bliver som den gamle, mens den anden bliver en smule mindre. På den måde opstår der kiselalger der bliver mindre og mindre. Til sidst formerer de sig kønnet og får deres fulde størrelse igen.
 
 
Gomphonema. De sidder i mængder i slimstrenge på planter og sten i vandet. Her ses de fra begge sider.
Nogle arter på ganske tynde slimstrenge, andre arter på lange og undertiden forgrenede strenge.
 
Da kiselalger omgiver sig med slim, hænger døtrecellerne ofte mere eller mindre sammen, når de deler sig - og derved dannes kolonier.
 
Asterionella - til venstre - danner stjernelignende kolonier.
Fragillaria danner skrøbelige stabler af celler.
Tabellaria danner zigzag-formede cellekolonier.
     
  Melosira danner også strenge, der let knækker fra hinanden.  
     
De fleste kiselalger gør sig dog fri af hinanden efter celledeling, så de forbliver encellede.
Nedenfor Cymbella.
Navicularia-arterne er symmetriske
 
     
  Kiselalger bevæger sig ved at slim træmger ud af cellen gennem noglehuller forenden af en fordybning - en rafe - og trænger ind i cellen igen i den modsatte ende. Det giver en rolig bevægelse hen over underlaget.
De mange flimmerting omkring algen er bakterier.
 
     
Meridion - til venstre 
 
Pinnularia 
Synedra 
Pinnularia - dette en meget stor art.
Masser af døde kiselalger er i tidens løb faldet til bunds i havene og deres skaller har dannet de aflejringer, der kaldes moler. Det er et let, porøst materiale, som bliver brugt til isolering og kattegrus.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden Tilbage til alger