Elm

For blot et par årtier siden var Storbladet elm (Ulmus glabra) et helt almindeligt træ i Danmark, både i skove og langs veje. Men siden har elmesygen gjort det af med de allerfleste voksne elmetræer.
Elmesygen er en svampesygdom, der spredes af elmebarkbillen, og som her i landet er dødelig for elmene.
Mange steder ser man dog unge elme vokse op, da de når at vokse nogle år, inden de smittes.

Elmen blomstrer tidligt, allerede i april - før løvspring. Og den blomstrer rigeligt!

Denne fine elm står dog ved Allerød Sø og virker ganske frisk. Billederne her er taget i april, maj og juni i 2005 og 2007.

Elmen blomstrer tidligt og sætter rigeligt med frugt. Frugten kaldes manna og er en vinget nød. Mannaen modner mens de ubehageligt ru blade springer ud.

Elmen ved Allerød Sø har omvokset en hegnspæl af cement.

Selv om voksne elme er blevet sjældne ses mange mindre elme meget almindeligt i skov og hegn. Og jo mere isoleret de står, des længere kan de få lov at stå, før billerne finder dem.
Nedenfor ses de fuldt udsprungne blade. De er skæve ved grunden og er meget ru.


Røn er kendt for af og til at spire frem i huller i andre træer (flyverøn) men her er det en elm, som gror i en gammel hul ask ved Allerød Sø.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
undervisning

iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til livet

Tilbage til træer

Næste træ