Småsnegle uden hus 

Der findes også mange mindre arter af husløse snegle af skovsnegletypen. Herunder til venstre ses Agersneglen (Deroceras agreste), som kan være generende i haver. Før dræbersneglenes tid var agersneglen den store skurk i salatbedet.
Sneglen herover - i jomfruhår - og til venstre er en brunsnegl (Arion fuscus). Den holder til i skovbunden. Dens slim er orange, så man får orange fingre af at røre ved den. Den har en skarpt aftegnet mørk stribe langs siden.
Nøgen Havesnegl (Arion hortensis) - til venstre - og gråsidesnegl (Arion circumscriptus) - til højre - er begge meget almindelige under sten og træstykker. Havesneglen mest i haver, den gråsiden mest i skov. De ligner hinanden, men kik på undersiden. Nøgen havesnegl har gul slim og gul fod mens gråsiden er hvid på undersiden.
Småsneglene herunder er Limax-arter, da de har køl på fodens overside. De store limaxarter er her.
Den sarte bøgesnegl (Limax marginatus) - herunder - er en mindre Limax-art. Den kravler rundt på bøgetræer i vådt vejr. Her rasper den alger af stammen med sin raspetunge.

Spædsneglen (Limax tenellus) er også en Limax-art fra bøgeskoven, hvor den sart og gennemsigtig kravler rundt på de nedfaldne bøgeblade sent på året. Til højre to Spædsnegle i parring i november. Ikke så meget akrobatik her.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet iPind.jpg (1062 bytes) Om snegle-sex