Salamandre

Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris)

Den Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris) er meget talrig i vandhullet overfor Vestre Hus. Den er i det hele taget almindelig, og findes i de fleste damme, der ligger i sol.
Parringssæsonen starter så snart der er huller i isen i marts. Han-salamanderen som ses nedenfor ankom således til vandhullet først i marts, og sad så i sivene og ventede på at isen i søen skulle smelte.
Hun-salamandrene bliver i vandet det meste af sommeren for at lægge æg. Hannerne derimod går på land i løbet af foråret, når alle hunnerne er befrugtede.

Ovenfor ses en svært rognfyldt hun (hun kæntrer hele tiden) som kurtiseres af en han. Hannen forfølger hunnen i timevis, og når hun ikke bevæger sig, svømmer han ind foran hende og viser hende sine flotte farver, mens han vifter hende om næsen med sin takkede hale. Bevægelserne registreres af hunnens sideliniesystem. Det er et sanseorgan langs kroppens sider, der også findes hos fisk. Det registrerer vandtryk.
Sæd-overførslen er indirekte. Hannen anbringer en sædpakke på bunden og prøver at lede hunnen hen over den i håb om at hun optager den i sin kønsåbning.

 
Hunsalamanderen - herover - har små prikker på maven, mens hannen - til højre - har store pletter.

Hunsalamandrene bruger sommeren på at lægge deres æg enkeltvis på vandplanter. Æggene kan ses nedenfor. Salamanderhunnen folder bladet sammen op hvert æg.

     
  Æggene udvikler sig til salamanderlarver. Til venstre kan man se et lille foster, som endnu ikke er sluppet fri af geleen.
I starten ligner salamanderlarverne små fisk, men som senere får ben og kommer til at ligne de voksne - bortset fra at de har store gælleduske bag hovedet.
 
     
 

De fleste salamanderlarver forvandler sig og går på land i løbet af sommeren, men enkelte kan overvintre i vandhullet og først forlade det næste forår.

 

De fleste børn holder af at fange salamandre, for de ser søde ud. Man skal bare huske, at det er fredede dyr, som skal sættes ud igen.
Og husk låg på spanden, for som det fremgår af billedet til venstre, er salamandre udbryderkunstnere.

Udenfor yngletiden lever salamandrene på land, og man finder dem på fugtige steder i skovbunden. Ovenfor er det en hun til venstre og en han til højre.

Stor Vandsalamander (Triturus cristatus)

Herover ses den Store Vandsalamander (Triturus cristatus). Den er mindre hyppig end den lille og foretrækker dybere damme. Den blev fundet første gang i vandhullet ved Vestre Hus i oktober 2002, knap 5 år efter etableringen af vandhullet. - Ovenfor til venstre er det en han i yngledragt.

Stor vandsalamander er sværere at fange i yngletiden end den lille, for den går på ret dybt vand. Men står man stille på bredden, kan man være heldig at se hannernes kurtiseringsadfærd.

Her krummer hannen sig sammen foran hunnen og fremviser sin flotte hale og rygkam.

Larverne af stor vandsalamander ser ret vilde ud, med meget store ydre gæller og ganske tynde ben og fingre. - Salamandre har kun 4 fingre, som tegnefilmfigurer.
 

Også lige portræt og voksenhånd.  
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet Andre padder