Berlesetragt

En berlesetragt bruget til at drive smådyr ud af jorden, så man kan undersøge dem nærmere - og undres over deres antal. Man kan købe færdige tragte, men man kan også sagtens lave dem selv.
Systemet går ud på at tørre jorden fra oven, så smådyrene søger nedefter. Til sidst når de bunden af tragten, hvorfra de falder ned i et bæger nedenfor. Har man fyldt lidt vand i dette bæger, fanges de mindste dyr af vandhinden, hvor de holder sig i live i dagevis.
Færdig tragt. Det er dog smartere med et lille glas inden i det store, så man holder dyrene samlet.
Der er flest dyr i de fugtige, halvt nedbrudte blade fra sidste år.

Klip et stykke karton som vist ovenfor og fold det til en flad tragt. Hvis tragten er for dyb tager det for lang tid at drive dyrene ud. Man skal regne med at det tager 3-4 dage.

Sådanne små springhaler og mider vil efterhånden dække overfladen. Men større dyr uddrives også.

En lille bitte mide.

En springhale.
I denne blanding ses en springhale, en mide, et tusindben, en fluelarve og en svampe-rovbille. - Samt en masse blade under nedbrydning = masser af mad.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden ihjerner.gif (1431 bytes) Tilbage til idéer

Tilbage til
undervisning