Rød-el

Rød-el (Alnus glutinosa), som kan kendes på de små kogler og de afskårne blade, vokser helst i fugtig til våd, næringsrig jord.
På rødderne sidder knolde, som indeholder nitrogen-fikserende bakterier. Det betyder at elletræer kan udnytte luftens kvælstof, så de aldrig lider af kvælstofmangel.
Det er formodentlig derfor disse træer ikke får efterårsfarver, men fælder bladene, mens de er helt grønne. De behøver ikke spare.

Elletræer bærer han- og hunrakler, og de blomstrer tidligt om foråret, så raklerne er allerede færdigdannede om efteråret. - Efter bestøvningen, som sker ved vindens hjælp, udvikles frøene i hunraklerne, som efterhånden forveddes og kommer til at ligne små kogler.
 
Herunder ses øverst hunrakler og nedenunder hanrakler, som de ser ud om efteråret - klar til næste forår.
Til højre umodne og en moden hunrakle.
 

Ellen blomstrer i marts-april.

 
Ellesumpen har helt sin egne, dystre stemning. Det er farligt at færdes her.
Elverfolket er - på grund af navnet - blevet knyttet til elletræet. Og mystisk og farligt har det også virket, at træet "bløder", når det bliver fældet. Træet er tidligere blevet opfattet som mere levende end godt er.
 

 
Træet vokser ofte frem mellem pil på hængesæk, hvor rødderne ikke kan finde fast grund at gro i, men kun kan holde fast i hinanden. Der vokser derfor hele tiden støtterødder ud fra stammen, som hjælper til at holde træet fast. Det er de røde rødder, som ses til højre.

Ellegrenene danner er smuk og karakteristisk silhuet mod himlen.

Nitrogenfikserende knolde på ellerødder.

Navnet Rød-el skyldes, at træets ved bliver kraftigt rød-orange kort efter at træet er fældet. Efter nogen dage bleger denne farve.
Kemien bag denne reaktion har jeg ikke kunnet finde noget om.
 
Nedenfor ses et par ellestubbe 4 dage efter fældning.

Fordi ellen kan indfange luftens kvælstof, behøver den ikke - som andre træer - at trække klorofylet ind i grenene før bladene kastes om efteråret. Ovenfor ses de grønne elleblade blandt bøgens blade, som er blevet gule.

Om vinteren er elletræerne ofte levende af små fugle. Det er grønsiskener, der spiser frø i ellekoglerne. Ligger der sne, bliver sneen under elletræer plettet af frø.

Til venstre ses en kraftig opvækst af el på en fugtig mark. Modertræet står i baggrunden omgivet af sine mange ranke børn.

 
Elletræer ses ofte stå helt oppe på rødderne. Det kan skyldes at de ofte står i tørv, som simpelthen rådner væk. Eller det er støtterødder, der sættes i vand og så falder vandstanden.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
undervisning

iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til livet Tilbage til træer Næste træ