Mølleådalen (Klevad i Allerød)

Mølleåen løber efter Bastrup Sø lige på grænsen mellem Allerød og Furesø Kommune.
Vejen fra Nymølle mod Ganløse (Kalkværksvej) går over Mølleåen. Her ligger en meget idyllisk gammel vandmølle. (Ved 4 på kortet).
Dalen foran møllen er den gamle - nu tørlagte - mølledam. Det er i dag en frodig eng. (3)
Ådalen lidt løngere mod vest - i sommersol.
Her løber åen under Kalkværksvej. (4)
På den østre side af Kalkværksvej lå endnu en mølledam og endnu en mølle. (5)
Her er det Klevad Mose, som åen løber igennem, set oppefra (6). I skrænten findes et stort grævlingekompleks.
I vinteren 2009 er hele Klevad Mose på nordsiden af Mølleåen blevet ryddet, som led i genopretningen af Mølleå-systemet. Køer skal nu græsse på begge sider af åen. Før var der ufremkommeligt krat på nordsiden. Her er dog meget vådt, så man har valgt skotsk højlandskvæg til opgaven. Broerne er til køerne. (1)
(1) Sådan et område ser jo ikke godt ud lige efter rydningen, men blot et år efter er det blevet pænt, óg derefter forøges artsdiversiteten lige så stille år for år.
(1)
Fra Farum-siden.
(1)
(2)
De kalkrige skråninger fra Nymølle ned i ådalen er også blevet ryddet. (7) Her står den overordentligt sjældne plante foldfrø. Den trives bedre nu. Nedenfor ses skrænten ved sommertide.
 
Her set fra den anden side. Det er foldfrø på skråningen.
 
Skrænterne er meget kalkrige. Det er små kalkknolde, der er blevet tippet ud over skrænterne, fordi de ikke har kunnet bruges ved kalkbrænding (7). Derfor hedder området Tippen.
 
Her gror lægebaldrian på skråningen (7). 
Skoven bagved er meget kuperet på grund af udgravninger.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
naturperler

Næste perle