Tokkekøb Hegn

Tallene på kortet viser hvor billederne nedenfor er taget

Tokkekøb hegn er statsskov på ret god jordbund. Om foråret er anemonefloret tæt.

1. Her findes åben, højstammet bøgeskov.

2. Og smukke moser. Her er det Hjortemosen.

3. Skovgæster bliver hilst velkommen. Dette bålhus ved Hjortemosen er for alle.

4. I skoven har været krudtværk, og flere søer er opdæmmede for at skaffe vandkraft.

Ved Dæmpegård har der indtil for få år siden været gravet ler, og der findes en stor lergrav.

5. Nu ligger lergraven vandfyldt, med rigtig mange spændende dyr og planter.

Her er det søblad (Nymphoides pellata), og i selve lergraven kan man se flodkrebsene kravle rundt i det klare vand.

Der findes et par mindre grave, som ligger i et højere niveau end den store grav. Det kan lade sig gøre i ler, som er vandtæt.

Her svømmer Stor vandsalamander, grønne frøer og snoge rundt mellem kransnålsalgerne.

6. Store Donse Dam - også kaldet Storedam - er smuk på alle årstider.

7. Gennem Tragten løber vandet fra Dybendalsrenden til Storedam. Her er vandet fyldt med skaller.

8. Nord for Storedam ligger Græsdammen, som er et udstrakt lavvandsområde.

Der er eventyragtig smukt omkring Storedam i det tidlige morgengry.

9. Små tørvemoser kan man også finde i skoven. Her er det Skovfogedmose.

Tidlig morgen.

10. Ved Dæmpegård er der åbne marker. Den smukke sø er også en tidligere lergrav.

11. Lereltestenen er en enorm stenblok, som er blevet efterladt af isen efter istiden. Den ligger tæt ved Stumpedyssevej.

12. Denne vrange bøg (Lereltebøgen) står også tæt på Stumpedyssevej, men på den nordre side. Det mærkelige "Lerelte" er et gammelt landsbynavn, i familie med Høvelte.

Der er mange store stendysser i Tokkekøb Hegn. I denne, som ligger i skovens nordre del - udenfor kortet og kommunen - kan man kravle indenfor.

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
naturperler

Næste perle