Glassværmere

Glassværmerne er natsommerfugle, men de flyver om dagen, og med deres glasklare vinger og advarselsfarver ligner de bier eller gedehamse.
Vingernes klarhed skyldes, at vingeskællene falder af ved sommerfuglenes første flyvetur. Larverne lever inden i grene, stammer eller rødder.

Glassværmeren ovenfor er en Rødbæltet pileglassværmer(Synanthedon formicaeformis) - til højre er det en Hindbær-glassværmer (Pennisetia hylaeiformis).
Flere eksempler på beskyttelseslighed (mimicry) kan ses her.

Stor glassværmer (Sesia apiformis) har en helt fantastisk lighed med Stor gedehams. Den har faktisk vundet en konkurrence i mimicry. Dens larve bor bl.a. i gamle popler og pile.
 

 
 

Hunnen sidder og vifter med vingerne og udsender feromoner så snart hun er klækket. Dette tiltrækker hannerne. Hunnen skynder sig at lægge æg, så snart hun er parret.

Dette er en birkeglassværmer (Synanthedon scoliaeformis). Dens larve lever i gamle birketræer med knudret bark. Hannens hale er rød.

Andre Natsommerfugle

Målere Aftensværmere Glassværmere Køllesværmere Rodædere Spindere o.l. Ugler Småsommerfugle
Mest spinkle, dagsommerfugle-lignende dyr Meget store natsommerfugle Klarvingede og dagaktive Flotfarvede og dagaktive  Lidt sære, spinderagtige Ofte lodne. Klapper vingerne sammen Mest brune og flade De små er samlet her.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet