Ugler (Noctuidae)

Ugler er generelt ret kedelige brune natsommerfugle med ugleøjne og trådformede antenner. De har ofte nyreformede pletter på vingerne og bagvingerne er ensfarvede. De klapper vingerne sammen over ryggen i hvile, så bagvingerne er skjult. Der er flere billeder af uglearter her.

Smutugle eller Stor smutugle (Noctua pronuba). Dette er en meget almindelig, ret stor ugle.
Navnet er godt. Denne sommerfugl gemmer sig ofte mellem tøj eller gamle aviser - eller i skovbunden - om dagen. Men den er svær at fange. Den smutter mellem fingrene på én.

 
Ovenfor larven af smutugle. Den lever på mange forskellige urter. Den kaldes også knoporm. Se hele smutuglens liv her.

Bredbåndet smutugle (Noctua fimbriata), med fine stribede ben, har orange bagvinger med en mørk stribe. Også smutuglen har orange bagvinger. Uglerne stoler normalt på deres camouflage, men bliver disse ugler alligevel angrebet, kan de måske skræmme angriberen ved pludselig at vise bagvinger.
Bleg græsugle (Mythimma pallens) har sine larver på græs. Toga-septemberugle (Xanthia togata) Lille starugle (Denticucullus pygmina) Nonneugle (Panthea coenobita).
 
Der findes dog også enkelte ugler som er flotte og metalskinnende.
Grøn messingugle (Diachrysia chrysitis) skinner smukt metallisk og har en ganske aparte frisure.
Metalglansen skyldes små reflekterende vingeskæl, og da skællene efterhånden ryger af, bliver denne natsværmer mindre og mindre blankpoleret.
 
Den har en fætter, der hedder Udelt messingugle (Diachrysia stenochrysis) - nedenfor. Det er vingernes grønne felter, der løber sammen hos denne art, der gør den "udelt".
Den har også sjovt hår.
     
  Lille perlemor-metalugle: Plusia putnami  
     

Gammauglen (Autographa gamma) flyver gerne om dagen, hvor den svirrer rundt mellem blomsterne.
Nedenfor ses gammategnet, som er dannet af små skæl på forvingen.
 

Gammauglen lægger æg i bunker. Af og til på sære steder. Her på indersiden af en gammel grill.
Her er de mange små æg klækket. De små larver starter med at æde skallerne. Så skal de mikroskopiske larver ellers selv kravle temmelig langt før de kan finde noget at æde. De er heldigvis ikke kræsne, men æder det meste, der er grønt.
Autographa jota: Det gyldne j Autographa pulchrina: Det gyldne u
Disse ugler er tydeligvis gammauglens fætre.
Penselugle  

Larve af Penselugle (Colocasia coryli) i to farvevarianter - og en voksen penselugle. De fleste uglelarver er ellers ret kedelige og nøgne - som Pyramideuglen (Amphipyra pyramidea) nedenfor, men penseluglen er lidt af en punker.
Hvis du har lyst til at prøve at gætte, hvad forskellige larver bliver til, så klik her.

Pyramideuglelarve og pyramideugle (Amphipyra pyramidea)
Ovenfor en psi ugle (Acronicta psi)  og dens flotte larve. Acronicta-arterne har også særprægede larver.
Poppel-pelsugle (Acronicta megacephala)
Ahornuglens (Acronicta aceris) larve er ret vild.
 
Den mest fantastiske uglelarve er dog Kølleuglen: Acronicta alni. Den starter med at ligne en fugleklat, men får ved de følgende hudskifter kraftige advarselsfarver - og køller.
Den lever på forskellige træer, bl.a. el og birk. Den er sjælden.
Den voksne sommerfugl er kedelig.
Stor rørugle (Nonagria typhae).
Det er en ret stor, kedeligt udseende ugle.
Dens larve er meget lang og den lever inde i midten af tagrørsstængler.
Til højre ses puppen.
 
 
Rødt ordensbånd (Catocala nupta) er en sjældent stor og smuk ugle. Den blotter de røde bagvinger når den forskrækkes. Det er en taktik, der virker afskrækkende på mindre rovdyr.
Til højre er det den næsten usynlige larve af Rød ordensbånd. Den sidder helt stille på barken af pil om dagen.
 
Blåt ordensbånd (Catocala fraxini) er vores største ugle. Den regnes ikke længere for sjælden, men man ser ikke ordensbåndene så tit, fordi de ikke flyver til lys. Larven lever højt i poppel og bævreasp, så den ser man heller ikke så ofte.
 
 
Husmoderugle: (Scoliopteryx libatrix). Det sære danske navn skyldes, at den kan findes overvintrende i viktualierum og lignende steder. Denne sommerfugl er interessant, fordi den har nogle slægtninge, der suger blod. Husmoderen her (og nedenfor) er dog helt uskyldig.


Lav-Takugle: Laspeyria flexula
Husmoderuglen og dens larve.
Andre ugler.

Andre Natsommerfugle

Målere Aftensværmere Glassværmere Køllesværmere Rodædere Spindere o.l. Ugler Småsommerfugle
Mest spinkle, dagsommerfugle-lignende dyr Meget store natsommerfugle Klarvingede og dagaktive Flotfarvede og dagaktive  Lidt sære, spinderagtige Ofte lodne. Klapper vingerne sammen Mest brune og flade De små er samlet her.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden
 
iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet
 
Flere uglearter
       
Bjørli Lehrmann