Natsommerfugle

Natsommerfuglene udgør ikke nogen systematisk enhed (dvs. disse sommerfugle er ikke nærmere beslægtet med hinanden end de er med dagsommerfuglene); men i almindelighed bruges betegnelsen om alle de sommerfugle, der ikke er dagsommerfugle. De kaldes også natsværmere, men denne betegnelse er måske mindre heldig, da sværmere er en bestemt gruppe natsommerfugle.

Da disse sommerfugle normalt flyver i mørke, kan de to køn ikke finde hinanden ved hjælp af farver. I stedet udsender hunsommerfuglene duftstoffer, som hannerne kan opfange med deres meget følsomme antenner. En natsommerfugl med buskede antenner er altså en han.
Antennernes mange grene gør det mere sandsynligt at duftstoffer udsendt af hunnerne lander på antennen, og ved at registrere hvor mange stoffer der lander på hver antenne, kan hannen finde retningen mod hunsommerfuglen.

De fleste natsommerfugle er ret kedeligt farvede, men en del har dog spraglede bagvinger. Disse stærke farver kan pludselig vises frem, hvis sommerfuglen bliver forstyrret, og de er beregnet til at forskrække småfugle.
Det er dog flagermusene, der er natsommerfuglenes værste fjender, og de fleste natsommerfugle har ører, der er følsomme for flagermuseskrig. Når de hører en flagermus i nærheden, lader de sig falde. - Undertiden kan man få natsommerfugle til at lade sig falde, hvis man klirrer med et sæt nøgler. Nøgleklirren udsender nemlig mange ultralyde.

Forskellige natsommerfugle

Målere Aftensværmere Glas-
sværmere
Køllesværmere Pensel-spindere Ugler Spindere o.l.
Mest spinkle, dag-sommerfugle-lignende dyr Meget store nat-sommerfugle Klarvingede og dagaktive Flotfarvede og dagaktive Lodne med mærkelige larver. Mest brune og flade Ofte lodne. Klapper vingerne sammen
Rodædere Pileborer Små-sommerfugle        
       
    De mange små er samlet her.        
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet