Gravehvepse

Gravehvepse er energiske, aktive hvepse, som graver gange til deres larver i jord eller sand. Larverne fodres med forskellige byttedyr. Mange er gedehamselignende.
Her er det gravehvepsen Mellinus arvensis, som har gravet små vulkaner i skrænten ved Midtervej i Ravnsholt Skov.
Når hullerne er gravet er det om at komme ud at lure i blomsterne. Her kommer der fluer forbi, og dem kan man fange med et hurtigt overraskelsesangreb. På grund af sin hvepsetalje kan gravehvepsen krølle sig helt sammen og lamme fluen med et stik. Så pakkes fluen sammen og flyves hjem til hullet.

 

Her anbringes fluen i et kammer for enden af en 20 cm lang gang, sammen med andre fluer. Der lægges så et æg i kammeret og det lukkes af. Hvepselarven lever så af de lammede fluer og den forpupper sig i kammeret. Den færdige gravehveps kommer frem næste forår.
     
  Biulven (Philanthus triangulum) er en stor og fantastisk gravehveps. Den lever af honningbier, som den dræber og slæber ned i gange som foder til larverne. Undertiden bider den hovedet af honningbien og suger indholdet ud af honnigmaven.  
     
     
     
  Gravehvepsene er svære at bestemme, men den her er nem, hvis det er en han, for hannerne har er stort skjold på forbenene. Den hedder Crabro cribrarius.
Det er ikke afklaret, hvad benskjoldet bruges til. Nogle steder står der, at hannen bruger det som graveredskab, men det er kun hunnerne, der graver.
Denne gravehveps graver også gange i jorden og fylder dem med fluer. - Bemærk også de tre små pandeøjne. Mange insekter har disse øjne. Du kan lære lidt om dem her.
 
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet