Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

  November 2009 2010 til nu

Hvis man kan lide østershat, skal man gå i skoven her sidst i november. Der er rigtigt mange i år. Kik på bøgestammer, der har ligget et par år. Kik efter, at lamellerne er hvide, så det ikke er Sildig epaulethat. Se her.

Et lille stykke oppe af Mørkebakkevej ligger et stykke yngre granskov (det gamle hugormeland), som ser meget mærkeligt ud, i det træerne har fået numre og gule ringe. Det er et forsøgsområde, hvor træernes udvikling vil blive fulgt de næste mange år.

Her sidst i denne milde november er der masser af svampe i skoven. Det er et godt tidspunkt at træne svampekendskab, for selv om der er mange svampe, er der ikke så mange forskellige arter. Horngrå fladhat, bægertragthat, plettet fladhat, modne støvbolde og tågetragthat kan man næsten altid finde.
17/11. Hvad er mon det, der sådan laver ringe og bobler i vandhullet ved Vestre Hus? Klik på billedet og få svaret.
Det er sjovt, når man kan læse naturen på en måde, som er skjult for de fleste.
Kik på billedet nedenfor og se, om du kan gætte, hvor der ligger kogler begravet under mos og græs - og klik så på billedet, for at se, hvor de er.

Grankoglehat og koglebruskhat gror på gamle kogler, gerne dybt begravede. Så svampene fortæller hvor koglerne er begravet.

Der er ryddet en masse træer omkring bålhuset. Det giver mere lys til teltpladsen. Men pas på, når skovningsmaskinerne har været der. De kan godt efterlade store grene løst i trækronerne.

November 2008

Når man kikker på bladene under bøgetræerne, vil man opdage, at en del blade ikke er ensartet brune. De har gule og grønne pletter. Hvad er nu det for noget?
Kikker man nøjere efter, kan man se, at bladet indeholder en snoet gang. Denne gang er lavet af en lille bitte larve. Dens mor har lagt et æg i bladet tæt på midternerven, og herfra har larven så gnavet sig frem. Den er blevet større undervejs, og gangen er derved blevet bredere. Men larven har ikke kunnet gnave igennem bladnerverne, så den er vendt rundt, hver gang den er stødt på sådan en.

Til sidst har larven forpuppet sig, og er så fløjet ud som en diminutiv sommerfugl. Et dværgmøl. Dette dværgmøl, som kun bor i bøgeblade, hedder Stigmella tityrella. Der findes mange andre dværgmøl i andre blade.
Når bladet er gult og grønt omkring larvegangen, er det fordi larven har beskadiget ledningsvævet (bladnerverne) så træet ikke har kunnet trække de grønne og gule farver til sig, før det smed bladene.

Nok er der længe til foråret, men træer og buske har allerede gjort sig klar. Både birk, el og hassel har sat rakler, som kan sprede pollen så snart vår-solen atter skinner. - Sådanne rakler er samlinger af mange små hanblomster. Der skal være mange, for deres pollen spredes med vinden, så det ender mange andre steder end på hunblomster.
 
Vi synes måske, at parringstid og forår hører sammen, men for jordbundsdyr som kiletusindben og regnorme er efteråret en dejlig fugtig tid, som er god til formering.

Læs meget mere om skovbundens mange særprægede, men diskrete, orgier her.

 

November 2007

De brune frøer (spidssnudede og butsnudede) kan sagtens være aktive på milde dage i november. Derfor kan man også af og til finde "stjernesnot" på denne årstid.

Disse klumper fik jeg foræret af 1.b fra Blovstrød Skole.

Hvad er dog dette? Gule flydende tråde, der kryber hen over barken på en død bøg og spiser svampe!? - Den hedder Badhamia, og er et svampedyr. Disse væsener bliver aktive nu i det fugtige vejr -og de er mærkelige!

November 2006-2001

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden Næste måned