Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
 

August 2006

August 2007 - nu
Man læser rundt omkring, at gedehamsene nu er arbejdsløse, og at det er derfor, de generer. Men det er nu for tidligt. Gedehamsene henter stadig kød, som de fodrer til deres små søskende (larverne) i boet. Først når de nye dronninger og hanner forlader boet i næste måned bliver arbejderhvepsene ledige og kan føjte rundt som de lyster.

De vælter op i øjeblikket (25. august). Store fine Karl-Johan rørhatte. Både i bøgeskoven og mellem granerne. Helt fejlfri er de, for sommerens varme har taget livet af både snegle og svampemyg.
Det er den store pande, der skal i brug, når der ristes svampe for tiden.

Pludselig er de her. Alle vegne har de spundet verden ind i deres net, de store korsedderkopper. Men hvor kommer de fra - her sidst på sommeren?
Disse edderkopper klækkede i starten af juni sidste år, og i starten voksede de langsomt. De overvintrede som små og lidet bemærkelsesværdige. Denne sommer har de så vokset sig store, og nu hvor de er blevet kønsmodne, lægger man virkelig mærke til dem. Om 2 måneder har de alle lagt æg og er døde.
Solsikkerne blomstrer nu foran Vestre Hus. Det er ikke mig, der har sået dem. Det har fuglene. Men flotte, det er de! Mirabellerne er modne nu, og man finder dem mange steder i naturen. Gule eller røde - og forfriskende på en tur. Stamform til mange af de forædlede blommer, men nu ikke en oprindelig dansk art.
Nu hvor svampene - her rødmende fluesvamp - vrimler op af jorden, har du måske tænkt på, hvor hurtigt de mon gror. Klik her, for at finde ud af det.

Fortvivl ikke over regnen. Det er rigtig godt for svampene!
Den Gule engmyre (Lasius flavus) sværmer først her i august. Det er en lille gul myre, som findes alle vegne, men som man ikke ser meget til, da den nødigt kommer op af jorden. Den åbner kun sit bo for verden ovenfor, når den her sidst på sommeren skal lukke sine nye prinser og prinsesser ud, så de kan flyve op og parre sig. De unge vingede dronninger (prinsesser) er meget store. - Men hvad lever denne myre så af, når den ikke kommer op af jorden? Næsten udelukkende af honningdug fra bladlus, som bliver holdt på græsrødder i tuen.

Det er et vældigt hvepseår (gedehamseår) i år, for på grund af den varme, tørre sommer, har mange boer overlevet og er blevet store. - Gedehamsene er generende, fordi de opsøger mennesker og stikker, hvis de bliver tirret; men ikke alt, hvad der ligner en hveps, bør frygtes. Den store træhveps til i midten har godt nok en lang brod, men det er en læggebrod, hvormed hvepsen lægger æg i grantræ. Den er helt harmløs. Når den ligner en gedehams, er det fordi det beskytter den at se farlig ud. Det samme gælder gravehvepsen til højre.

Sommeren har været lang og meget tør, men den sidste tids byger har virkelig lokket svampe frem. Især en del rørhatte. - Store krydderboller i skovbunden betyder Karl-Johan (Boletus edulis). Det er en pragtfuld spisesvamp, men desværre er den som regel stærkt angrebet af svampemyggelarver, når den har nået størrelse som ovenfor.
Små, lækre, sprøde, fejlfri svampe kan imidlertid i øjeblikket findes under unge graner - i mængde. Man skal bare ikke være bange for at stride sig frem gennem grenene og få edderkoppespind i håret
August 2005
Stankelben (Tipula sp.)
Der er rigtig mange stankelben i øjeblikket, og som det fremgår af billedet til venstre, så arbejder de på at blive endnu flere.
Når sådanne dyr pludselig forekommer i usædvanlige mængder, spørger man jo uvægerligt om årsagen, og det har normalt noget med vejret at gøre.
De fleste insekter lægger jo en hulens masse æg, så deres antal begrænses ved at kun få overlever til voksenalderen. Men er forholdene et år specielt gode for den pågældende arts overlevelse, vil vi opleve en  eksplosion af pågældende art.
Stankelbenslarver lever hovedsageligt i fugtig jord - og med den megen regn, der har været her sidst på sommeren, har der været masser af fugtig jord!

Hvad kan man egentlig finde i vandhullet overfor Vestre Hus, hvis man fisker her i august? Klik her og se.

En morgen havde en af fliserne i havegangen pludselig hævet sig omkring 4 cm over de omkringliggende fliser. Det er ellers tunge fliser på ½ x ½ meter, som kun plejer at flytte sig nedad, når de undermineres af mus.

Årsagen viste sig da flisen blev fjernet. Under den havde en halsbåndsmus opbygget et lager bestående af flere tusinde solsikkefrø. Vand var imidlertid trængt ned i depotet og havde fået frøene til at spire - og løfte flisen.

Her midt i august kan man finde kæmpe store larver i kærmysseplanterne i kanten af søen ved Vestre Hus. Det er larver af Dueurtsværmeren, som er en stor aftensværmer. Disse larver - som prøver at ligne små slanger - kommer dog først op at flyve til næste år.

Augustsolen er dejlig, når den endelig er der, og det er koldt at være vanddyr.
 


Langs vandhullet sidder de store grønne frøer og varmer sig i solen, og deres enorme haletudser kommer helt op til overfladen for også at få glæde af varmen.

Og sørme om ikke også stavtægerne (til højre) kan finde på at kravle op af vandet, for at varme sig i solen.

August 2004

Sidst i august kan man stadig fange haletudser i vandhullet ved Vestre Hus, men de er ikke bare store, de er enorme!

Det er de grønne frøer, der spreder deres ynglesæson over hele sommeren. Haletudsen her er omkring 9 cm lang.

 

Her i august har mange bænkebidere rugeposen på maven fyldt med små lysegule unger. Af og til vælter de simpelthen ud, når man løfter moderen op mellem fingrene.

Gederams (Chamaenerium), som har blomstret siden begyndelsen af juli, står stadig i fuldt flor i skovlysningerne. Den er ikke værd at plukke til buketter, for den visner næsten omgående; men læg mærke til hvor den står, så den kan findes igen til foråret. De unge skud smager nemlig fortrinligt. Se opskrift her.

August 2003

Nu er tiden inde til ivrigt kurmageri med livet som indsats.
Korsedderkoppehannerne spinder elskovstråde ind til hunnernes hjulspind og forsøger at lokke damen ud på tråden. Hannens optræden er forsigtig og nervøs.
Når hunedderkoppen hænger helt stille går selve parringen i gang. Den kan godt tage en times tid, og den afbrydes pludseligt, når hannen svinger væk fra hunedderkoppen i sin sikringstråd.
Han slipper som regel fra foretagenet med livet i behold.

Læs mere om edderkopper her.

Skov-hullæbe (Epipactis helleborine)

Danske orkidéer er fredet og de fleste arter er sjældne; men Skovhullæben er meget hyppig i Ravnsholt skov, hvor den i øjeblikket blomstrer langs vejene.

Orkidéerne har en ejendommelig bestøvningsform, og med en negl kan man lege bi.
Før neglen ind øverst i én af de nyligt åbnede blomster, så klæber pollenkøllerne fast til neglespidsen. En bi får disse køller klæbet smukt i panden, og vil derefter - forhåbentlig - aflevere dem i støvfanget på en anden Skov-hullæbe.

August 2002

Myggeplagen er normalt værst først i juni. Er sommeren imidlertid meget våd, kan flere skovmyggearter nå at sætte endnu en generation på vingerne; og er vejret tilmed varmt går larveudviklingen meget hurtigt, så der hurtigt kommer rigtig, rigtig mange myg.

Det er, hvad man må indstille sig på, hvis man bevæger sig i skoven for tiden.

  Småblomstret Balsamin (Impatiens parviflora), som egentlig er en indslæbt art, er overordentlig almindelig langs skovvejene i Ravnsholt Skov. I august er kapslerne modne, og det er en sjov fornemmelse, når de springer op ved den mindste berøring for at slynge frøene ud.

Vandet i vandhullet overfor Vestre Hus er brunt, surt og næringsfattigt, hvilket virkelig passer den kødædende plante Slank Blærerod (Utricularia australis), som for tiden forekommer i overdådige mængder. Den fanger små bitte vanddyr, såsom vandlopper og daphnier, i blæreformede afsnit af bladene. Den gule blomst skydes op over vandoverfladen.

Små bitte salamanderunger forlader for tiden vandhullerne, hvor de har tilbragt deres første del af livet. Mange af dem kan findes under træstykker i skovbunden.

Men man kan nu stadig fange både salamanderlarver og haletudser i vandhuller. Haletudserne er de grønne frøers meget store unger.

August 2001

Nu flyver dagpåfugleøjerne i mængder mellem tidselblomsterne.

 

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden Næste måned